Avís legal

En compliment del contingut de l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònico (en endavant “LSSI”), s’informa que els drets d’ús i explotació del present lloc web www.irenemercader.com  (en endavant  el “Web”) corresponen a Irene Mercader Giró, amb DNI 40353633H i amb domicili per comunicacions: C/Progrés 39 2n 3a 17820 Banyoles (en endavant la “Prestadora”).


Pot contactar a hola@irenemercader.com


1. Objecte i abast 

El Web té per objecte principal informar els usuaris dels serveis de disseny gràfic especialitzat en identitat, editorial, pàgines web, creativitat i comunicació, així com mostrar alguns dels projectes del portafolis de la Prestadora. Addicionalment el Web indica a l'usuari diferents canals per iniciar una primera presa de contacte amb la Prestadora.

 

El Web és de caràcter merament informatiu.


2. Condicions d’ús

El present Avís Legal, conté la informació en relació a l'ús i accés al Web per l’usuari durant la navegació. L’accés i navegació al Web comporta l’acceptació sense reserves del contingut de totes les disposicions de l’Avís Legal.


L’usuari és l’únic responsable per l’ús que pugui donar  del ús del Web, per tot el contingut que reprodueixi en o a través del Web i per qualsevol conseqüència que d’això se’n derivi. 


L’usuari es compromet a utilitzar el Web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les bones costums, l’ordre públic i el present Avís Legal. L’usuari s’obliga a no utilitzar el Web, els seus continguts/serveis, amb fins o efectes il·lícits, lesius per als interessos o drets de tercers, que contravinguin el contingut del present Avís Legal o de qualsevol altre acció que puguin fer malbé, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Web, els seus continguts, els seus serveis o impedir el normal gaudir d’aquest per altres usuaris.


Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Web, així com a no obstaculitzar l’accés a tercers mitjançant un consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Prestadora proporciona els serveis del Web, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.


De la mateixa manera, es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Prestadora o de tercers.


L’usuari accepta que els documents i els gràfics publicats en aquest Web podrien incloure incorreccions tècniques i/o errors tipogràfics, així com la Prestadora o el seu respectiu subministrador del servei, poden realitzar millores i/o canvis en el Web en qualsevol moment sense que això  atorgui drets de reclamació per l’usuari.


L’usuari accepta que la Prestadora es reservi el dret de modificar o interrompre el Web, conforme al que disposa a l'apartat 6. Modificacions i interrupcions, així com es reserva el dret a deshabilitar o bloquejar l’accés al Web, o eliminar o limitar continguts en el cas que consideri que infringeixen el present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o l'ordre públic, sense que en cap cas l’usuari ostenti drets de reclamació front la Prestadora.


3. Llicència ús del Web

La Prestadora és la propietària i titular de tots els drets sobre el Web (inclòs el domini i els continguts descrits en l’apartat 4. Propietat Intel·lectual i Industrial) i, en aquest sentit, atorga a l'usuari una llicència d’ús gratuïta per utilitzar el contingut i funcionalitats disponibles en el Web conforme als usos pels quals ha estat dissenyat i, en particular, conforme al previst en el present Avís Legal i/o en la llei aplicable.


4. Propietat intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del Web, a títol enunciatiu: dibuixos, fotografies, vídeos, imatges, renderes, icones, logos…, han estat realitzats per la Prestadora així com els textos, els continguts, àudios, vídeos i dissenys i en conseqüència estan protegits per la normativa aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial.


Tots els drets de Propietat Intel·lectual i industrial sobre els continguts que apareixen al Web, corresponen a la Prestadora i/o als seus llicenciadors.


L’usuari accepta que l'accés al Web, els seus continguts i serveis no implica una cessió, transmissió o qualsevol altre renuncia parcial o total dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que corresponen a la Prestadora.


Queda prohibida la utilització, reproducció, transmissió, transformació, alteració, distribució i explotació per part de l'usuari dels continguts del Web, tret dels que siguin part i necessaris per gaudir del Web, que en qualsevol cas sempre seran per finalitats privades. Queda terminantment prohibida l’ús anteriorment exposat per a finalitats comercials o associades a l’àmbit professional.


L’incompliment del contingut del present apartat, podrà suposar quantes accions judicials o extrajudicials s puguin correspondre a la Prestadora i/o als seus llicenciadors  per tal de defensar i exercir els seus drets sobre els actius intangibles que els corresponen.


5. Política de Privacitat

Si vol consultar la informació sobre  el tractament de dades per part de la Prestadora i la privacitat, pot consultar-la a la Política General de Privacitat.


6. Interrupcions i Modificacions 

L’accés, els continguts i/o els serveis del Web es poden veure interromputs a causa de treballs de manteniment o errades alienes al control de la Prestadora, que  es tractarà de resoldre en un període de temps raonable.


La Prestadora es reserva el dret  a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les característiques, funcions o abast dels serveis del Web, així com qualsevol informació o material aquí recollida. L’usuari serà informat en un termini de temps raonable de les modificacions.


La Prestadora es reserva el dret a deshabilitar o bloquejar l’accés al Web o eliminar o limitar els continguts en cas que aquests infringeixin el present Avís Legal, drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’ordre públic.


La Prestadora no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que es puguin causar al terminal de l'usuari (hardware i software) i els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en el terminal de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del Web, d'un mal funcionament d’Internet, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del Web motivats per causes alienes al Prestador.


La Prestadora no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús del Web, del servidor ni de les seves interrupcions o modificacions que es poguessin ocasionar a l'usuari o tercers.


7. Xarxes Socials

La Prestadora té diversos perfils registrats en diferents xarxes socials, Instagram, Facebook…, a les que l’usuari del Web pot tenir accés mitjançant el mateix així com, unir-se directament a través de la mateixa xarxa social.


No obstant l’anterior, les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat, per aquest motiu, l’usuari que s’uneixi a algun dels perfils a xarxes socials de la Prestadora, ho farà conforme al seu marc legal específic, quedant exonerada la Prestadora de qualsevol responsabilitat respecte a l’usuari o tercers. De conformitat a l’anterior, les dades de l’usuari correspondran a la xarxa social, tret dels casos en què mitjançant accions de màrqueting concretes, tipus concursos, promocions…, la Prestadora hagi obtingut directament les dades.


La Prestadora podrà eliminar comentaris dels usuaris en els seus perfils a xarxes socials, quan consideri que infringeixen el contingut del present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’ordre públic.


La Prestadora queda exonerada de qualsevol responsabilitat fruit de l’ús inapropiat  dels usuaris dels perfils a xarxes socials de la Prestadora, així com de les publicacions que aquests puguin fer en els seus propis perfils en detriment de drets de tercers, contraris a l’Avís Legal, la legislació aplicable i/o l'ordre públic per mitja o a costa del contingut de la Prestadora.


8. Jurisdicció i Llei aplicable

El Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En el supòsit que sorgeixi alguna discrepància o conflicte, les parts renuncien al seu fur i acorden que es resoldrà als Jutjats i Tribunals de Girona.